Dla kandydatów

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Kandydaci do pełnienia służby w Policji przyjmowani są we wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach urzędowania jednostki tj. 7.30 - 15.30

Rekrutacja