Terminy przyjęć do służby w Policji w 2020 roku - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Terminy przyjęć do służby w Policji w 2020 roku

Data publikacji 07.07.2020

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podpisał ogłoszenie w sprawie realizacji przyjęć w 2020 roku kandydatów do służby w jednostkach Policji województwa śląskiego.

Baner promujący służbę w Policji

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2020 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:

13 lipca;

16 września;

5 listopada;

30 grudnia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).