Aktualności

"ZNICZ 2019" – organizacja ruchu w powiecie bieruńsko-lędzińskim

Data publikacji 30.10.2019

31 października 2019 roku o godz. 6:00 rozpoczną się ogólnokrajowe działania pn. "ZNICZ 2019". Akcja potrwa do 4 listopada 2019 roku do godziny 6.00. Bieruńscy policjanci, którzy w tym czasie będą czuwać nad bezpieczeństwem użytkowników dróg, apelują o rozwagę i ostrożność oraz przypominają, aby zwracać uwagę na znaki drogowe i polecenia funkcjonariuszy.

W okresie "Wszystkich Świętych" ruch pojazdów w rejonie cmentarzy ulega znacznemu natężeniu, a co za tym idzie pojawiają się utrudnienia w ruchu kołowym. W dniu 1 listopada na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w celu usprawnienia jazdy, szczególnie w rejonach parkingów przycmentarnych, w zależności od potrzeb i natężenia, ruchem będą kierowali policjanci.

Apelujemy do kierowców o rozwagę, cierpliwość i podporządkowanie się poleceniom podawanym przez mundurowych.

Prognozowane utrudnienia w ruchu drogowym i na parkingach przycmentarnych:

Bieruń:

ul. Krakowska – duży parking i znaczne możliwości do parkowania pojazdów w rejonie cmentarza. Mogą powstawać utrudnienia w ruchu w rejonie skrzyżowania Krakowska – Chemików.

ul. Warszawska - posiada parking, dość duża chłonność, nie przewiduje się utrudnień w ruchu drogowym.

ul. Solecka – ograniczone możliwości parkowania pojazdów i powstające utrudnienia w ruchu drogowym.

Do cmentarzy przy ulicy Krakowskiej i Soleckiej przewidziano wsparcie Policji w formie patrolu dynamiczno – statycznego.

Lędziny:

ul. Ks. Kontnego – posiada parking – lecz o ograniczonej chłonności. Ograniczona możliwość parkowania w rejonie cmentarza.

ul. Lewandowskiej – mały parking, chłonność ograniczona, małe możliwości parkowania w rejonie cmentarza.

Przewiduje się utrudnienia w ruchu w rejonach w/w cmentarzy.

Chełm Śląski:

ul. Chełmska - bardzo ograniczone możliwości parkowania (droga wojewódzka 934) – przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym.

Imielin:

ul. Pokoju – parking o małej chłonności. Przewiduje się utrudnienia w ruchu w rejonie cmentarza. Przewidywana zmiana organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego.

Bojszowy:

ul. Jana – mały parking i ograniczone możliwości parkowania w rejonie cmentarza. Przewiduje się utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania ulicy Jana i drogi wojewódzkiej nr 931.

Świerczyniec:

ul. Sierpowa - parking o małej chłonności. Przewiduje się utrudnienia w ruchu drogowym.

Międzyrzecze:

ul. Międzyrzeczna – dość duża chłonność na parkingu. Raczej nie przewiduje się utrudnień w ruchu drogowym.