Z młodzieżą o handlu ludźmi - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Z młodzieżą o handlu ludźmi

Data publikacji 23.10.2019

Policjant zajmujący się profilaktyką społeczną zakończył cykl spotkań z uczniami bieruńskiego zespołu szkół. W związku z przypadającym na 18 października Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi mundurowy prowadził dla młodzieży prelekcje o tej tematyce.

Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści. Na próbę zwerbowania przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi szczególnie narażeni są ludzie o trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni, nie mający wystarczających środków do życia, a także wszyscy ci, którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. O tym, jak uniknąć tego procederu i nie wpaść w pułapkę przestępców opowiadał uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu asp. sztab. Szymon Jeleń. Podczas cyklu 8 spotkań, które odbyły się w miesiącu październiku, policjant zaprezentował młodzieży kilka filmów o treściach związanych z handlem ludźmi, które wymagały zaangażowania odbiorców i układania losów bohaterów. Dzięki temu młodzi ludzie mieli okazję dowiedzieć się, jakie zachowania mogą świadczyć o procederze związanym z handlem ludźmi oraz przekonać się, jak ważna jest postawa i pomoc świadków.

  • Prelekcja w sali lekcyjnej. Na pierwszym planie uczniowie siedzą w ławkach, na drugim planie stoi policjant
  • Prelekcja w sali lekcyjnej. Na pierwszym planie uczniowie siedzą w ławkach, na drugim planie policjant siedzi przy biurku
  • Prelekcja w sali lekcyjnej. Na pierwszym planie uczniowie siedzą w ławkach, na drugim planie stoi policjant