Aktualności

Spotkanie w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Data publikacji 18.10.2019

Bieruńscy policjanci po raz kolejny spotkali się z pracownikami firmy Lear. Cykl spotkań prowadzony jest w ramach kampanii pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, której istotą jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Asp. szt. Szymon Jeleń przeprowadził prelekcję oraz zaprezentował zawartość profilaktycznej walizki narkotykowej, będącej doskonałą pomocą dydaktyczną.

Spotkania z pracownikami różnych firm i zakładów, pracownikami oświaty i przede wszystkim z młodzieżą to edukacyjno-profilaktyczne przedsięwzięcie w powiecie bieruńsko-lędzińskim, realizowane w ramach kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Ma ona na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

Policjanci z Bierunia, już po raz kolejny spotkali się z pracownikami działającej na terenie miasta firmy Lear. Spotkanie było okazją do podniesienia wiedzy, szczególnie młodych pracowników, w zakresie zagrożeń płynących z uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również kiedy i gdzie szukać fachowej pomocy. Pomocnym narzędziem w wykładzie asp. szt. Szymona Jelenia była specjalna walizka edukacyjna, w której znajdują się rekwizyty i przedmioty, jakie mogą posiadać osoby uzależnione, a wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających. Można się również dzięki jej zawartości dowiedzieć jak wygląda dany narkotyk oraz w czym może być przechowywany.

Na pierwszym planie w lewej części zdjęcia pracownicy siedzą pod ścianą. Na drugim planie policjant stoi przy stoliku, na którym znajduje się rzutnik