Prewencyjne działania "Lokal" na terenie Bierunia - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Prewencyjne działania "Lokal" na terenie Bierunia

Data publikacji 02.08.2019

Bieruńscy policjanci i przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontrolowali placówki, które oferują do sprzedaży alkohol. Przedsięwzięcie miało na celu zapobieganie i eliminowanie przypadków naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Działania pod nazwą "Lokal 2019" miały charakter prewencyjny. Przeprowadzenie ich w okresie wakacyjnym nie jest przypadkowe. W czasie wolnym od szkoły można bowiem zauważyć wzrost liczby przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Często sprzedawcy i świadkowie sprzedaży nie zwracają uwagi na fakt, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletności upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. Głównym założeniem tego typu działań jest wyeliminowanie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w tej grupie wiekowej. Wczoraj, tj. 2 sierpnia skontrolowano kilkanaście placówek działających na terenie miasta Bieruń, które oferują do sprzedaży alkohol. Wśród nich znalazły się restauracje, bary, stacje paliw, małe sklepiki, a nawet markety. Komisja sprawdzała, czy właściciele i sprzedawcy przestrzegają warunków i zasad sprzedaży alkoholu oraz podawania i spożywania napojów alkoholowych. Kontrolowała, czy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, placówki posiadają stosowne zezwolenia, a w odpowiednim miejscu znajdują się tabliczki informujące o szkodliwości spożywania alkoholu. Stróże prawa informowali sprzedawców o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów ustawy, zwracając im szczególną uwagę na sankcje prawne za podawanie lub sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim. Przedstawiciele GKRPA przekazywali kontrolowanym placówkom ulotki i plakaty dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi.