O bezpieczeństwie podczas wakacji - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

O bezpieczeństwie podczas wakacji

Data publikacji 18.07.2019

Policjant zajmujący się profilaktyką społeczną i przestępczością nieletnich spotkał się z dziećmi i młodzieżą ze świetlicy wsparcia dziennego w Bieruniu. Wakacyjne spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu podczas letniego wypoczynku, głównie nad wodą. Mundurowy omówił też podopiecznym świetlicy temat zagrożeń wynikających z sięgania po dopalacze i narkotyki.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2019” policjanci kontynuują spotkania z dziećmi i młodzieżą. Mundurowi starają się dotrzeć do jak najszerszego grona młodych odbiorców, których uczą prawidłowych zachowań i uwrażliwiają na różne zagrożenia związane z letnim wypoczynkiem.

Policjant zajmujący się profilaktyką społeczną i przestępczością nieletnich odwiedził w ubiegłym tygodniu podopiecznych świetlicy wsparcia dziennego w Bieruniu Nowym. Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza odbyła się w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” i dotyczyło szeroko pojętych zasad bezpiecznego wypoczynku w rejonach akwenów. Asp. szt. Szymon Jeleń zwrócił szczególną uwagę dzieci i młodzieży na zagrożenia, jakie może nieść ze sobą rekreacja wodna. Korzystając z prezentacji i krótkich filmów profilaktycznych policjant promował odpowiedzialne postawy osób przebywających w wodzie i nad wodą. Przy okazji tego tematu mundurowy przybliżył podopiecznym świetlicy i ich wychowawcom założenia ogłoszonego, po raz kolejny w tym roku, przez Komendę Główną Policji wakacyjnego konkursu filmowego pn. „Filmowy przeWODNIK” zachęcając do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Prelekcja w świetlicy wsparcia dziennego. W centralnej części zdjęcia, na drugim planie widać wyświetlony na ścianie slajd dotyczący bezpieczeństwa nad wodą. Po prawej stronie stoi policjant przodem do dzieci, które siedzą w ławkach

W drugiej części spotkania policjant omówił równie ważny temat związany z zagrożeniami i konsekwencjami wynikającymi z sięgania przez młodych ludzi po nowe substancje psychoaktywne oraz środki odurzające. Podopieczni świetlicy mogli przekonać się, jak alkohol i narkotyki wpływają na sposób postrzegania rzeczywistości. Chętni mogli skorzystać z symulacji przy użyciu alko- lub narkogogli. Ta część spotkania odbyła się w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

  • Prelekcja w świetlicy wsparcia dziennego. W centralnej części zdjęcia, na drugim planie widać wyświetlony na ścianie slajd dotyczący bezpieczeństwa nad wodą. Po prawej stronie stoi policjant przodem do dzieci, które siedzą w ławkach
  • Prelekcja w świetlicy wsparcia dziennego. Po lewej stronie stoi policjant, po prawej stronie stoi chłopiec w alkogoglach. W ławkach na pierwszym i drugim planie siedzą dzieci.
  • Przy grze zręcznościowej - piłkarzyki stoi kobieta w alkogoglach (po lewej stronie). W prawej części zdjęcia stoją dwaj chłopcy, jeden ma podniesioną rękę do góry