Przedwakacyjne spotkania mundurowych z dziećmi - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Przedwakacyjne spotkania mundurowych z dziećmi

Data publikacji 18.06.2019

W ostatnich dniach roku szkolnego bieruńscy policjanci wzmożyli profilaktyczno-edukacyjne spotkania z dziećmi i młodzieżą powiatu. Celem mundurowych jest przypomnienie, jak największej grupie uczniów, podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku. W pogadanki z najmłodszymi włączyli się również dzielnicowi.

Bieruńscy policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną, a także dzielnicowi z poszczególnych rejonów, w ostatnie dni zajęć szkolnych odwiedzają dzieci i młodzież na terenie całego powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2019" oraz kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” mundurowi przeprowadzają dla uczniów prelekcje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. W trakcie spotkań stróże prawa starają się wyczulić dzieci i młodzież na prawidłowe zachowania nad wodą, w górach, na drodze, na placu zabaw, w podróży oraz wszędzie tam, gdzie będą spędzać chwile wolne od nauki. Uczniom starszych klas stróże prawa przypominają też o zachowaniu ostrożności przy zawieraniu nowych znajomości, szczególnie za pośrednictwem internetu, a także o niebezpieczeństwach, jakie niosą za sobą środki odurzające i dopalacze.

W ostatnich dniach policjanci odwiedzili Szkoły Podstawowe w Chełmie Śląskim, Lędzinach i Międzyrzeczu.

W ramach „Bezpiecznych wakacji 2019”, w trakcie ich trwania, mundurowi planują służby wspólnie ze strażnikami miejskimi z Lędzin, podczas których priorytetem będzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

  • Po lewej stronie dzieci siedzą na ławkach, na sali gimnastycznej, po prawej stronie stoi policjantka i trzyma mikrofon w ręce
  • Na pierwszym planie dzieci siedzą na ławkach, na sali gimnastycznej na drugim planie policjant stoi
  • Po prawej stronie dzieci siedzą na materacach, na sali gimnastycznej, po lewej stronie stoi policjant
  • Po prawej stronie dzieci siedzą na materacach, na sali gimnastycznej, po lewej stronie stoi policjant
  • Po prawej stronie dzieci siedzą na podłodze na sali gimnastycznej, po prawej stronie policjant wręcza dzieciom ulotki
  • Na pierwszym planie dzieci stoją tyłem na sali gimnastycznej. Na drugim planie policjant stoi przodem do dzieci
  • Na pierwszym planie dzieci siedzą na ławkach, na sali gimnastycznej na drugim planie policjant stoi
  • Po prawej stronie stoi policjant, po lewej stronie stoi kobieta, podają sobie dłoń
  • Pamiątkowe zdjęcie dzieci z policjantem