Podsumowanie działań „SMOG” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Podsumowanie działań „SMOG”

Data publikacji 28.09.2018

Wczoraj policjanci z bieruńskiej drogówki włączyli się do ogólnopolskich działań pn. „SMOG”. Podczas wzmożonych kontroli mundurowi zwracali uwagę na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Skontrolowali 16 pojazdów nie ujawniając nieprawidłowości w zakresie naruszeń ochrony środowiska.

"SMOG” to działania, których celem jest zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Policyjne działania ukierunkowane były na wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które charakteryzują się nadmierną emisją spalin do atmosfery.

Podczas działań policjanci ruchu drogowego sprawdzali pojazdy głównie pod kątem uszkodzenia układu wydechowego i nieprawidłowego działania silnika skutkującego zwiększoną emisją spalin. Ponadto mundurowi kontrolowali sprawność układów: kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia. Zwracali uwagę na stan ogumienia, prawidłowe oświetlenie, czy oznakowanie pojazdów. W trakcie działań skontrolowano 16 samochodów, w których nie ujawniono nieprawidłowości w zakresie naruszeń ochrony środowiska.

Działania miały również charakter edukacyjny. Policjanci przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to nie tylko „zasługa” kominów fabryk i słabej jakości paliwa opałowego domów jednorodzinnych, ale także niesprawnych technicznie pojazdów. Mundurowi zapowiadają, że tego typu działania prowadzone będą cyklicznie.

Pamiętajmy!

Warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd oraz niezbędne jego wyposażenie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

Art. 66 ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Art. 132. ust. 1. pkt 1 lit. c Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.