Aktualności

Sprostowanie informacji przekazanej mediom przez bieruńską Policję

Data publikacji 28.09.2018

Na prośbę Pana Henryka Kostyry Radnego Gminy Bojszowy dementujemy przekazaną mediom informację, jakoby w dniu 15 marca br. w Bojszowach przy ul. Świętego Jana, 50-letni mieszkaniec Bojszów został zatrzymany przez funkcjonariuszy KPP Bieruń i Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach. Z posiadanych w sprawie materiałów wynika, że w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, na tamtym etapie mundurowi wykonali z udziałem mężczyzny inne przewidziane prawem czynności procesowe.

W kwietniowym wydaniu "Naszej Rodni" - lokalnej gazety gminy Bojszowy i prawdopodobnie w innych lokalnych mediach ukazała się informacja o następującej treści: "15 marca w Bojszowach na ul. Świętego Jana policjanci Wydziału Kryminalnego KPP Bieruń przy udziale funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach zatrzymali 50-letniego mieszkańca Bojszów, który w lokalu urządzał gry hazardowe na automatach bez wymaganego przepisami zezwolenia". W bieżącym miesiącu do Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu z pisemną prośbą o sprostowanie błędnie przekazanej mediom informacji zwrócił się Pan Henryk Kostyra, który jest Radnym Gminy Bojszowy. Z uwagi na to, że właściciel lokalu przy ul. Świętego Jana w Bojszowach i pomieszczeń z automatami do gier na terenie jego posesji, gdzie funkcjonariusze wykonywali czynności służbowe, jest osobą publiczną, opublikowane informacje dotyczące jego osoby słusznie mógł odebrać, jako bijące w jego dobre imię. Jak bowiem wynika ze zgromadzonych przez Policję materiałów w tej sprawie, 50-letni mieszkaniec Bojszów w dniu 15.03.2018 r. w Bojszowach przy ul. Świętego Jana nie został procesowo zatrzymany, a jedynie przesłuchany w charakterze świadka na okoliczność podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 107 Kodeksu karnego skarbowego. Należy podkreślić, że czynność ta nie przesądzała o sprawstwie wymienionego mężczyzny, gdyż kwestia ta wyjaśniana jest w prowadzonym w tej sprawie przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach postępowaniu, a prawomocne rozstrzygnięcie leży w kompetencjach sądu. Pana Henryka Kostyrę przepraszamy za narażenie na wszelkie nieprzyjemności płynące z niewłaściwie przekazanej informacji, która dla Policji, ma znaczenie tzw. wstępnych ustaleń, które dynamicznie mogą się zmieniać w toku postępowania, natomiast dla osoby, której dotyczy może być poniekąd krzywdząca.