By droga do szkoły była bezpieczna - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

By droga do szkoły była bezpieczna

Data publikacji 26.09.2018

Od pierwszych dni września bieruńscy policjanci szczególną opieką otaczają dzieci rozpoczynające rok szkolny. Mundurowi przypominają najmłodszym jak prawidłowo poruszać się po drogach. Odświeżają dzieciom obowiązujące przepisy i udzielą ważnych rad.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” bieruńscy policjanci odwiedzają placówki oświatowe i spotykają się z dziećmi i młodzieżą. Celem tych spotkań jest kształtowanie i propagowanie właściwych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa. W ostatnich dniach prelekcji na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły mieli okazję wysłuchać najmłodsi uczniowie ze szkół podstawowych w Świerczyńcu, Imielinie i Lędzinach - Hołdunowie. Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną oraz dzielnicowi przypomnieli dzieciom, że przechodzić przez jezdnię należy tylko w miejscach do tego wyznaczonych, po uprzednim upewnieniu się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pojazd. Mundurowi starali się wyczulić najmłodszych, by nigdy nie wchodzili na jezdnię spoza pojazdu, czy innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi. Przypomnieli też pierwszoklasistom o zakazie przebiegania przez jezdnię. Dzieci dowiedziały się ponadto, jak ważną kwestią jest noszenie odblasków i na czym polega ograniczone zaufanie w kontaktach z nieznajomymi. Najmłodsi uczniowie ze szkół biorących udział w akcji pn. "Świeć przykładem z PGG" otrzymali od policjantów odblaski.

  • Policjanci na prelekcjach w szkole
  • Policjanci na prelekcjach w szkole
  • Policjanci na prelekcjach w szkole
  • Policjanci na prelekcjach w szkole
  • Policjanci na prelekcjach w szkole
  • Policjanci na prelekcjach w szkole
  • Policjanci na prelekcjach w szkole
  • Policjanci na prelekcjach w szkole
  • Policjanci na prelekcjach w szkole