O bezpieczeństwie z bieruńskimi seniorami - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

O bezpieczeństwie z bieruńskimi seniorami

Data publikacji 26.04.2018

W Dziennym Domu "Senior+", działającym przy bieruńskim ośrodku pomocy społecznej, policjanci spotkali się z najstarszymi mieszkańcami miasta. Seniorzy dowiedzieli się jak nie dać się oszustom i uniknąć kradzieży. Poznali dzielnicowych ze swojego rejonu, a także ideę krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Głównym tematem omówionym przez asp. szt. Szymona Jelenia na spotkaniu z seniorami była problematyka przestępstw dokonywanych metodą na tzw. „wnuczka” i "policjanta", a także kradzieże, których dopuszczają się domokrążcy podszywający się pod pracowników różnych firm i instytucji. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości osób starszych na temat zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać oraz sposobów ich unikania. Policjant apelował do bieruńskich seniorów o stosowanie zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z obcymi. Słuchacze mieli też okazję poznać dzielnicowych ze swojego rejonu oraz ich numery telefonów. Dowiedzieli się na czym polega nowy program pracy tej grupy policjantów, pod nazwą „Dzielnicowy bliżej nas” oraz czym jest i do czego służy aplikacja mobilna „Moja Komenda”. Spotkanie było również okazją do tego, by uświadomić osobom starszym, iż one również mogą mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa w rejonie miejsca swojego zamieszkania, korzystając z nowego narzędzia internetowego, jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Na zakończenie seniorzy otrzymali od policjantów ulotki i naklejki przedsięwzięcia profilaktyczno - edukacyjnego prowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w Bieruniu i Starostwo Powiatowe w Bieruniu pod nazwą „Bezpieczny senior w bezpiecznym powiecie”. Starsze osoby chętnie uczestniczyły w dyskusji na temat ich bezpieczeństwa i zadawały wiele pytań.

  • Policjanci na spotkaniu z seniorami w Bieruniu
  • Policjanci na spotkaniu z seniorami w Bieruniu
  • Policjanci na spotkaniu z seniorami w Bieruniu
  • Policjanci na spotkaniu z seniorami w Bieruniu
  • Policjanci na spotkaniu z seniorami w Bieruniu
  • Policjanci na spotkaniu z seniorami w Bieruniu
  • Policjanci na spotkaniu z seniorami w Bieruniu
  • Policjanci na spotkaniu z seniorami w Bieruniu
  • Policjanci na spotkaniu z seniorami w Bieruniu