Z rodzicami o cyberzagrożeniach - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Z rodzicami o cyberzagrożeniach

Data publikacji 15.05.2017

W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” bieruńscy policjanci przeprowadzili prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. Odbiorcami pogadanki byli rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim.

Policjanci zajmujący się przestępczością nieletnich i profilaktyką społeczną przygotowali prelekcję dla rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej W ramach nowej kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” stróże prawa spotkali się z opiekunami chełmskich uczniów, aby przybliżyć im temat odpowiedzialnego korzystania z internetu, przestępczości internetowej, płynących z sieci korzyści i zagrożeń, a także roli dorosłych jako przewodników dzieci po wirtualnym świecie. Policjanci starali się uwrażliwić rodziców na potencjalne zagrożenia, jakie mogą spotkać ich pociechy podczas korzystania z licznych i cieszących się dużą popularnością portali społecznościowych. Uczestnicy spotkania z policjantami mieli również okazję dowiedzieć się jak ważna w przypadku korzystania przez dzieci z internetu jest zasada ograniczonego zaufania, mądra kontrola rodzicielska i rozmowa. Mundurowi omówili też sposób postępowania w przypadku stwierdzenia cyberprzemocy i stalkingu, które w świetle prawa stanowią przestępstwa. W spotkaniu z rodzicami uczestniczyła również dzielnicowa z rejonu Chełmu Śląskiego.

  • Policjanci na prelekcji w szkole
  • Policjanci na prelekcji w szkole
  • Dyrektor SP nr 2 w Chełmie Śląskim i dzielnicowa sierż. sztab. Aleksandra Knapik