Dzielnicowi bliżej mieszkańców - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Dzielnicowi bliżej mieszkańców

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu wzięli udział w debacie społecznej na temat bezpieczeństwa na terenie miasta Bieruń. Celem debaty było poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa oraz wymiana informacji i spostrzeżeń w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

W ubiegłym tygodniu w Regionalnym Centrum Kulturalno-Gosporadczym „Remiza” w Bieruniu, w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa. W debacie udział wzięli m.in. Naczelnik Wydziału Prewencji bieruńskiej komendy, dzielnicowi z wszystkich rejonów Bierunia, policjant zajmujący się profilaktyką społeczną, Burmistrz Miasta Bieruń, radni, przedstawiciele Straży Miejskiej, bieruńskiego MOPS-u, szkół, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańcy. Celem debaty było poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Dzielnicowi zaprezentowali plany działań priorytetowych, jakie realizują w swoich rejonach służbowych. W dyskusji wymieniono informacje, które posłużyły do wypracowywania wspólnych metod zapobiegania najbardziej uciążliwym dla mieszkańców zdarzeniom. Podczas spotkania policjanci przybliżyli mieszkańcom idęę działającego od niedawna nowego narzędzia internetowego, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi zaprezentowali również korzyści wynikające z funkcjonowania z tego narzędzia. Nie zabrakło też informacji o aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.