Z rodzicami o bezpieczeństwie w sieci - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Z rodzicami o bezpieczeństwie w sieci

Data publikacji 20.03.2017

Bieruńscy policjanci po raz kolejny przeprowadzili prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Tym razem odbiorcami pogadanki byli dorośli – rodzice wychowanków dwóch świetlic wsparcia dziennego z Bierunia. Spotkania na temat cyberprzestępczości i bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci odbyły się w ubiegłym tygodniu w świetlicach „Nadzieja” i „Iskierka”.

Policjanci zajmujący się przestępczością nieletnich i profilaktyką społeczną przygotowali prelekcje dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych „Nadzieja” w Bieruniu Starym i „Iskierka” w Bieruniu Nowym. Stróże prawa spotkali się z opiekunami, aby przybliżyć im temat przestępczości internetowej, płynących z sieci korzyści i zagrożeń, a także roli dorosłych jako przewodników dzieci po wirtualnym świecie. Policjanci starali się uwrażliwić rodziców na potencjalne zagrożenia, jakie mogą spotkać ich pociechy podczas korzystania z licznych i cieszących się dużą popularnością portali społecznościowych. Uczestnicy spotkań z policjantami mieli również okazję dowiedzieć się jak ważna w przypadku korzystania przez dzieci z internetu jest zasada ograniczonego zaufania i mądra kontrola rodzicielska. Mundurowi omówili też sposób postępowania w przypadku stwierdzenia cyberprzemocy i stalkingu, które w świetle prawa stanowią przestępstwa. W spotkaniu na terenie Bierunia Starego uczestniczyli również dzielnicowi z tego rejonu.