Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych

Data publikacji 13.03.2017

W Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyła się I Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych. Organizatorami tego wydarzenia pod honorowym patronatem Pani Jadwigi Wiśniewskiej – posła do parlamentu europejskiego, byli Śląski Kurator Oświaty i Dyrektor lędzińskiego PZS-u. W konferencji uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkomisarz Grzegorz Kocjan.

Konferencja pt. „Rola i znaczenie klas mundurowych w procesie kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych młodzieży” miała miejsce w miniony piątek. Było to pierwsze tego typu ogólnowojewódzkie spotkanie. Wśród prelegentów znalazło się wiele znakomitych osób, które na podstawie własnych doświadczeń zawodowych omówiły tematy związane z funkcjonowaniem klas mundurowych, a także formami współpracy szkół prowadzących takie klasy ze służbami mundurowymi. Przedstawiciele szkół i uczelni wyższych związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju przybliżyli zakres działania placówek i możliwości, jakie szkoły proponują absolwentom klas mundurowych. Wykład na temat współpracy bieruńskiej komendy z Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach przeprowadził Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkomisarz Grzegorz Kocjan. W konferencji uczestniczyli też policjanci z innych jednostek garnizonu śląskiego współpracujących z klasami mundurowymi. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili m.in. Wicewojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty, Starosta i Wicestarosta Bieruńsko-Lędziński oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. W trakcie przerwy uczniowie klas mundurowych lędzińskiego PZS-u zaprezentowali gościom widowiskowy pokaz sztuk walki.

  • Goście i prelegenci na konferencji
  • Dyrektor PZS Lędziny Pani Ewa Matusik
  • Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer
  • Starosta Bieruńsko-Lędziński Pan Bernard Bednorz
  • Wystąpienie Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkom. Grzegorza Kocjana
  • Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkom. Grzegorz Kocjan
  • Uczniowie prezentują pokaz sztuk walki
  • mł. insp. Barbara Orzeł ze Szkoły Policji w Katowicach
  • Uczennice klasy mundurowej składają podziękowania Wicewojewodzie Śląskiemu