„Projekt Bezpieczne Pieniądze” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

„Projekt Bezpieczne Pieniądze”

Data publikacji 22.02.2017

Wczoraj w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyło się trzecie z kolei szkolenie z zakresu rozpoznawania podstawowych zabezpieczeń w banknotach PLN, zagrożeń płynących z produkcji fałszywych znaków pieniężnych oraz nieświadomego i świadomego wprowadzania falsyfikatów do obiegu rynkowego, a także zasad postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatu pieniężnego.

Szkolenie to zostało zorganizowane przez Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Szkolenie prowadzone było w formie wykładu, warsztatów i pokazów przy zastosowaniu materiałów szkoleniowych, broszur, zestawów banknotów oryginalnych, lup oraz lamp kasjerskich.