"Dzielnicowy bliżej nas" - ankieta - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

"Dzielnicowy bliżej nas" - ankieta

Data publikacji 20.01.2017

W związku z wdrożeniem nowej koncepcji pracy dzielnicowych "Dzielnicowy bliżej nas" konieczne jest zdiagnozowanie oczekiwań mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego związanych z bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania, pracy, wypoczynku. Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże dzielnicowym opracować zadania priorytetowe na najbliższe półrocze.

"Dzielnicowy bliżej nas" to nowa formuła pracy dzielnicowych w garnizonie śląskim. Jednym z jej założeń jest diagnozowanie oczekiwań społecznych i analiza zagrożeń w rejonach służbowych. Na tej podstawie każdy dzielnicowy, w cyklach półrocznych, będzie przygotowywał plan działania priorytetowego, dążąc do osiągnięcia zakładanych celów. Bieruńscy dzielnicowi przystąpili do prowadzenia rozpoznania terenu pod względem zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu wyeliminowania lub zminimalizowania wskazanego lub zdiagnozowanego zagrożenia. Diagnoza oczekiwań społecznych nie jest jednak możliwa bez udziału samych zainteresowanych. Dlatego też zwracamy się do mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego o współpracę i pomoc w opracowaniu priorytetów. W tym celu należy wypełnić znajdującą się poniżej, krótką anonimową ankietę. Każdy, komu nie jest obojętny stan bezpieczeństwa w rejonie swojego miejsca zamieszkania może przyczynić się do jego poprawy udzielając kilku prostych informacji. Ankiety w formie papierowej znajdują się również w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu i w miejscach użytku publicznego powiatu bieruńsko-lędzińskiego (urzędy, domy kultury, świetlice środowiskowe, biblioteki itp.). Rozpoznanie prowadzone będzie od dnia dzisiejszego tj. 20 stycznia do 10 lutego br.

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z dzielnicowymi KPP Bieruń za pośrednictwem aplikacji mobilnej "Moja komenda". W przypadkach nie cierpiących zwłoki można również skorzystać z nowego narzędzia, jakim jest "Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa".

ANKIETA