O bezpieczeństwie w bojszowskiej podstawówce - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

O bezpieczeństwie w bojszowskiej podstawówce

Data publikacji 23.09.2016

Policjant z wydziału ruchu drogowego bieruńskiej komendy spotkał się z dziećmi ze szkoły podstawowej w Bojszowach. Prelekcje na temat bezpieczeństwa mundurowy przeprowadził dla uczniów klasy pierwszej i klas czwartych. Starszym dzieciom został przybliżony temat karty rowerowej, do egzaminu na którą czwartoklasiści będą mogli przystąpić już na wiosnę.

Policjant ruchu drogowego odwiedził uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach. Prelekcje na temat bezpieczeństwa mundurowy przeprowadził dla najmłodszych dzieci, dla których droga do szkoły jest nowym doświadczeniem. Podczas pogadanki policjant przybliżył zasady właściwego zachowania się na drodze, prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, a także przypomniał o obowiązku noszenia "odblasków" i płynących z tego korzyści. Oprócz zdobycia wiedzy i cennych wskazówek na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dzieci miały okazję przyjżeć się z bliska wyposażeniu, jakie na co dzień policjanci noszą do służby. Bojszowskim uczniom bardzo podabał się zaprezentowany przez policjanta pokaz kierowania ruchem. Podczas prelekcji dla czwartoklasistów mundurowy omówił temat karty rowerowej, na którą uczniowie tych klas będą mogli zdawać już pod koniec roku szkolnego.

  • Policjant, uczniowie i wychowawca
  • Policjant i uczniowie na prelekcji w szkole
  • Uczniowie na prelekcji w szkole