Ruszył lokalny program "Jak dobrze mieć sąsiada" - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Ruszył lokalny program "Jak dobrze mieć sąsiada"

Data publikacji 04.08.2014

Bieruńscy policjanci realizując ogólnopolską kampanię pn. „Nie reagujesz – akceptujesz” zorganizowali lokalny program prewencyjny pod hasłem „Jak dobrze mieć sąsiada”. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców naszego powiatu w reagowanie na przestępcze zachowania w rejonie miejsca swojego zamieszkania. Honorowym patronatem programu jest Starosta Bieruńsko-Lędziński.

Głównymi założeniami programu "Jak dobrze mieć sąsiada" są:

  • rozbudzenie wśród mieszkańców pawiatu poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych obywateli

  • walka z obojętnością i brakiem reakcji wobec przestępstw i wykroczeń

  • wyłonienie lokalnych liderów angażujących się w poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Pamiętajmy:

  • dziś sąsiad lub sąsiadka są ofiarami przestępstwa – jutro możemy to być my. Dlatego widząc przestępstwo w swoim otoczeniu – reagujmy

  • reagując na, naszym zdaniem, nieprawidłowe działanie osób pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie

  • nasze zgłoszenie zawsze może pozostać anonimowe.

Finał pierwszej edycji programu, podczas którego zostaną nagrodzeni lokalni liderzy angażujący się w poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego odbędzie się 24 lipca 2015 roku.