Odprawa Roczna Wydziału Ruchu Drogowego - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Odprawa Roczna Wydziału Ruchu Drogowego

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu podsumowali wyniki osiągnięte w 2013 roku. W rocznej odprawie uczestniczyli: kierownictwo KPP Bieruń, policjanci ruchu drogowego i przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W ubiegły piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu z udziałem przedstawiciela Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podkom. Mirosława Dybich, kierownictwa oraz policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP Bieruń odbyła się odprawa roczna – podsumowanie wyników osiągniętych przez Wydział Ruchu Drogowego KPP Bieruń w 2013 roku. Praca drogówki została przedstawiona w oparciu o przygotowane zestawienia statystyczne, które zaprezentował kierownik Ogniwa Kontroli Ruchu Drogowego st. asp. Paweł Bujak. Praca policjantów z drogówki została oceniona pozytywnie, co znajduje swoje potwierdzenie w osiągniętych przez nich wynikach. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu asp. sztab. Krzysztof Hudzikowski oraz podkom. Mirosław Dybich z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podziękowali policjantom Wydziału Ruchu Drogowego KPP Bieruń za pracę i osiągnięte wyniki.