Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych - Ruch Drogowy - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Ruch Drogowy

Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych

3 marca br. uległy zmianie zasady wydawania przez Komendę Powiatową Policji w Bieruniu zaświadczeń o zdarzeniach drogowych. Obecnie zainteresowane osoby chcąc uzyskać informację o stanie sprawy zobowiązane są do złożenia wniosku i uiszczenia opłaty skarbowej.

Zaświadczenia o zdarzeniach drogowych – zgodnie z art. 217 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego - wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego wniosku do Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu (wzór wniosku poniżej).

Warunkiem wydania zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego zapłaty opłaty skarbowej, określonej w ustawie o opłacie skarbowej, wynoszącej aktualnie 17 złotych.

Organem właściwym w sprawie przyjęcia zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia jest Urząd Miejski w Bieruniu. Wpłat można dokonywać gotówkowo w kasie urzędu lub bezgotówkowo – w formie przelewu na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Bieruniu

ul. Rynek 14

nr konta: 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563 (ING Bank Śląski S.A.)

z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia przez KPP w Bieruniu"

Wnioski o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (w oryginale) przyjmowane są od osób zainteresowanych w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KPP Bieruń ul. Turystyczna 1a od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Wydawanie zaświadczeń odbywa się również za pośrednictwem sekretariatu WRD w godzinach urzedowania tj. 8.00 - 14.00. Potwierdzenie sporządzenia zaświadczenia można uzyskać telefonicznie pod nr 32 /323-32-90.

Pliki do pobrania

  • 17.89 KB