2015 - rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

2015 - rok pieszego